Wybierz język: polski | angielski |
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt

Informacje o firmie

ClinicPharma zajmuje się rejestracją produktów leczniczych (leków), rejestracją materiałów medycznych, rejestracją suplementów diety oraz badaniami klinicznymi leków oryginalnych i leków odtwórczych (generyków)... | więcej

Rejestracja zmian

 • Klasyfikacja zmian (typ I, typ II)
 • Przygotowanie dokumentów (w zależności od zmiany)
 • Raporty eksperta dla zmian
 • Zmiany w drukach
| więcej

Rejestracja leków oryginalnych

Pełna rejestracja na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę
(wybrane dokumenty mogą zostać opracowane przez naszych specjalistów).

Rejestracja generyków

Rejestracja produktu leczniczego odpowiednika (generyka) obejmuje rejestrację:
 • produktu odtwórczego generyka "w oparciu o biorównoważność"
 • produktu leczniczego odtwórczego (generyka) wg. procedury „well established use”
| więcej

Rejestracja produktów biopodobnych

Pełna rejestracja na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę
(wybrane dokumenty mogą zostać opracowane przez naszych specjalistów).

Badania kliniczne

 • eksploracyjne (faza I i IIa i IIb)
 • konfirmacyjne (faza III)
 • zastosowania (faza IV)
 • biorównoważność (faza I)
| więcej

Referencje ClinicPharma

W ciągu 5 lat działalności:
 • zarejestrowaliśmy 97 leków odtwórczych i 2 leki oryginalne dla podmiotów zlokalizowanych: w Polsce oraz w większości krajów Unii Europejskiej
 • przeprowadziliśmy ok. 600 zmian I i II typu, przedłużyliśmy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla kilkunastu produktów leczniczych
 • wprowadziliśmy na rynek polski ponad 20 suplementów diety
 • wprowadziliśmy na rynek polski 10 wyrobów medycznych
 • przedstawiliśmy 2 prace z zakresu farmakoekonomiki na forum międzynarodowym
| więcej